สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

"คำขวัญตำบลหายโศก"

พระหายโศกปกเกศ  ถิ่นเกษตรอินทรีย์
ผ้าไหมตรีตราพระราชทาน  สะแทดธารน้ำทอง
โคกล่องสวนเห็นระโงก  หนทางโสกหนองขาม
อุทยานน้ำเลิงบ่อหลวง  พี่น้องทั้งปวดอยู่ดีกินดี
template haisoklocal 160266 1