สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล Content แบบตาราง

สามารถเพิ่มรายละเอียดของตารางได้จากเมนูของ Editor ใน Conetnt โดยกำหนด Row และ Cell ของตาราง และสามารถปรับสี ขนาดเส้นกรอบตารางและระยะห่างของตารางได้จาก Options ของเทมเพลต

 

หัวข้องาน รายการ ชื่อ - นามสกุล
1. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 1 นาย ขยันดี เงินมา
2. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 2 นาย ขยันดี เงินมา
3. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 3 นาย ขยันดี เงินมา
4. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 4 นาง สวัสดี วันจันทร์
5. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 5 นาง สวัสดี วันจันทร์
6. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 6 นาย ขยันดี เงินมา
7. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 7 นาย ขยันดี เงินมา
8. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 8 นาง สวัสดี วันจันทร์
9. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 9 นาง สวัสดี วันจันทร์
10 ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 10 นาง สวัสดี วันจันทร์
11. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 11 นาย ขยันดี เงินมา
12. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 12 นาง สวัสดี วันจันทร์
13. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 13 นาย ขยันดี เงินมา
14. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 14 นาง สวัสดี วันจันทร์
15. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 15 นาง สวัสดี วันจันทร์
16. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 16 นาง สวัสดี วันจันทร์
17. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 17 นาย ขยันดี เงินมา
18. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 18 นาง สวัสดี วันจันทร์
19. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 19 นาย ขยันดี เงินมา
20. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 20 นาง สวัสดี วันจันทร์