สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P01 1 1นางระวี พยุงแสนกุล
นายก
องค์การบริหาร่สวนตำบลหายโศก
โทร : 089-5842402

P01 2นายมงคล สวามิชัย
รองนายก
องค์การบริหาร่สวนตำบลหายโศก
โทร:083-0025524

P01 3นายนวพล​ เวหา
รองนายก​
องค์การบริหาร่สวนตำบลหายโศก
โทร:086-6509574

P01 4 4นายเด่นนคร ชำนาญสิงห์
เลขานุการนายก
องค์การบริหาร่สวนตำบลหายโศก
โทร:082-1465380

P04 1

พ.จ.ท.สุนทร วีเงิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัด
องค์การบริหาร่สวนตำบลหายโศก
โทร:097-9786746