สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

P06 1นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง
โทร:082-5148308

P06 1นายรุ่งโรจน์ ชัยชนะสุขศรี
เจ้าพนักงานธุรการ 
ชำนาญงาน
โทร:096-4935628

P06 1นายชรินทร์ ศิลปกอบ
นายช่างไฟฟ้า
ชำนาญงาน
โทร:087-2504112

P06 1นายธัญญา ดาบไธสง
เจ้าพนักงานประปา 
ปฏิบัติงาน
โทร:096-0864556

P06 1นายภัทรพล ชุบไธสง
เจ้าพนักงานประปา 
ปฏิบัติงาน
โทร:096-3349939

P06 1นายฐิติพงศ์ แคว้นไธสง
นายช่างโยธา
ชำนาญงาน
โทร:082-5148308

P06 1นายขจรพงษ์  เลยไธสง
จ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไป
โทร:083-2737923