สถานที่ติดต่อ

ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านสามเหลี่ยม

ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

หยุด เสาร์ - อาทิตย์(เปิดบริการบางภารกิจ)

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-110106 โทรสาร.044-110106

อีเมล์ : saraban@haisoklocal.go.th

เว็บไซต์ : www.haisoklocal.go.th

เลือกภาษา

thzh-CNenlo

การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

คำอธิบาย : ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือหรือเรื่องอื่นๆ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code

แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ

คำอธิบาย : ท่านสามารถแจ้งความความต้องการเพื่อขอสนับสนุนซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ

qr code eservice haisoklocal 01สแกน QR-Code